Tohonan Marpaung, S.H.

Lahir di Medan,  01 April 1989 adalah seorang Advokat yang mempunyai keahlian khusus dibidang penanganan perkara pidana.

a). Pendidikan Formal

– SDN II Pardamean

– SMP N 1 Porsea

– SMA N 1 Porsea

– S1 (Sarjana Hukum) Universitas Langlang Buana Bandung

b). Pengalaman Penanganan Perkara

  • Perkara Pidana.
  • Perkara Perdata.
  • Perkara Perusahaan.
  • Perkara Sengketa Tata Usaha Negera.
  • Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  • Perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

c). Pendidikan Non Formal dan Pengalaman Bidang Organisasi :

  • Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Kristen Maranata.
  • Pernah bekerja sebagai Advokat pada POSBAKUM IKADIN Bandung.
  • Aggota Bandung Lawyer’s Club.
  • Anggota Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (LBH PETA).