fbpx

MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA

KUNJUNGI YOUTUBE ANDRI MARPAUNG SH

c. Marhusip
Marhusip (berbisik) pada acara ini yang masing–masing pihak yang masih  di wakili perantara, yang dilakukan secara diam–diam, pihak laki–laki menanyakan kepada pihak wanita, berapa kira–kira jumlah sinamot yang harus di sediakan oleh pihak keluarga si laki–laki, dan juga memberitahukan kepada keluarga pihak si wanita kira–kira kemampuan pihak laki–laki. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mengetahui dan mengerti bagaimana keadaan masing–masing kedua belah pihak, marhusip ini dilakukan di rumah kediaman  si wanita, dan dalam hal ini orang tua kedua belah pihak belum ikut campur. Dalam marhusip ini juga ditentukan kapan orang tua si laki–laki akan datang kerumah orang tua si wanita untuk membicarakan keinginan orang tua dari anak si laki laki itu kepada orang tua si wanita secara resmi.
d. Marhata Sinamot Dan Manjalo Sinamot
Seperti yang telah di kemukakan di atas, pada waktu marhusip di bicarakan kapan keluarga si laki–laki secara resmi akan datang kerumah keluarga si wanita, untuk membicarakan keinginan dari anaknya, sekaligus membicarakan berapa sianmot yang merekaa harus serahkan.
Pada waktu yang telah mereka tentukan rombongan pihak laki–laki datang kerumah orang tua si perempuan, dengan membawa makanan adat. Pada masyarakat adat batak toba, pembicaraan baru akan di laksanakan setelah mereka makan makanan yang di bawa oleh keluarga pihak laki–laki secara bersama di rumah keluarga wanita. Setelah makan bersama selesai barulah di adakan acara MARHATA SINAMOT artinya membicarakan jumlah besarnya sinamot yang harus diserahkan oleh pihak laki – laki, biasanya dalam pembicaraan ini biasanya terjadi tawar–menawar yang gesit, yang nantinya akan jatuh ke pada jumlah yang telah di tetapkan pada waktu marhusip, walauipun tidak persis sama tetapi biasanya tidak beberapa jauh bedanya.
Sinamot pada masyarakat adat batak toba biasanya terdiri dari sejumlah uang dan hewan. Sinamot yang terdiri dari uang biasanya di serahkan pada orang tua si wanita pada saat marhata sianamot, oleh karena itu untuk pihak orang tuasi wanita di sebut MANJALO SINAMOT (menerima akat nikah). Sedangkan sinamot yang berupa hewan akan di serahkan kemudian.
Pada waktu marhata sinamot inilah yanng di bicarakan semua hal–hal yang penting didalam pelaksanaan perkawinan, misalnya kapan pelaksanaan perkawinannya dan bagaimana bentuknya, di marhata sinamot ini jugalah saat perkenalan resmi antara orang tua si laki–laki dengan keluarga orang tua si wanita.
e. Maningkir Lobu
Seperti yang telah saya uraikan tadi di atas bahwa sinamot itu dapat berupa uang, barang, dan serta hewan peliharaan. Oleh, karena itu pada saat yang di tentukan keluarga si wanita yang biasanya di wakili oleh adik atau kakak dari ayah si gadis datang MANINGKIR LOBU (melihat hewan peliharaan ke kandang) yang telah di janjikan, ketempat keluarga si laki–laki.
Kemudian setelah acara makan bersama, perutusan keluarga si wanita itu akan membawa hewan itu ketempat keluarga si wanita, hewan yang biasanya di gunakan sebagai sinamot adalah kerbau atau lembu.
f. Martonggo Raja
Perkawinan pada masyarakat adat batak toba bukanlah hanya urusan dari ayah atau ibu si laki–laki saja, melainkan urusan semua keluarga, oleh karena itu orang tua si laki–laki akan mengumpulkan semua keluarganya terutama yanng menyangkaut dalihan natolu, untuk berkumpul di rumah orang tua si laki–laki, dan membicarakan menegenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Jadi, martonggo raja ini adalah merupakan suatu rapat untuk mengadakan pembagian tugas.
 g. Upacara Perkawinan
Upacara perkawian yang dimaksud disini adalah pengertian upacara perkawinan sejak di pertemukanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, menurut hukum adat dan sejak adanya pemberitahuan calon mempelai kepada pegawai pencatat sipil perkawinan sampai terlaksananya perkawinan menurut agamnya masing–masing.Di dalam masyarakat adat pada umumnya upacara perkawinan itu menyangkut dua hal yaitu upacra menurut adat dan upacara menurut agamanya masing–masing.
Proses–proses yanng di jumpai dalam hukum adat, sebelum sampai kepada upacara perkawinan, seperti martandang, mangalehon tanda, marhusip, marhata sinamot, maningkir lobu, dan martonggo raja. Setelah selesai semua acara ini, maka pada waktu yang telah di tetapkan pihak keluarga laki–laki datang kerumah orang tua si wanita dengan membawa makanan adat. Makanan adat ini di bawa dalam bahul–bahul (bakul, ampang) dan dibawa oleh seorang yang di sebut boru si hunti ampang, rombongan ini sudah di tunggu oleh keluarga si wanita di rumah kediaman oranng tua si wanita tersebut. Setelah makan bersam maka mereka akan bersam–sama mengantarkan kedua calon pengantin ini, untuk melangsungkan perkawinan secara agama di gereje, seusai upacara perkawinan melalui agama ini selesai maka semua keluarga bersama pengantin pergi ketempat pesta yang telah di tentukan.
Bagi masyarakat adat batak toba perkawinan biasanya harus dilakukan dengan suatu pesta, diamana besar kecilnya pesta tersebut dengan sendirinya disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak, pesta peresmian perkawinan ini dapat dilakukan di tempat pihak keluarga laki–laki dan dapat di lakukan di tempat keluarga wanita (NANIALAP NI SANGGUL). Kalau pesta upacara perkawinan di lakukan di tempat pihak keluarga laki–laki, maka setelah upacara perkawinan dari gereja, maka si wanita di bawa ke rumah keluarga si lakai–laki,maka pesta perkawinan dilangsungkan di sana.dan perkawinan seperti ini di kenal dengan istilah NA DI TARUHON NI SANGGUL, semua pembagian JAMBAR (bagian adat) bagi yang berhak di serahkan pada saat pesta tersebut.
Dan apabila pesta perkawinan di lakukan di tempat pihak keluarga si wanita, setelah acara perkawinan selesai dari gereja di laksanakan maka kedua pengantin di bawa kerumah orang tua si wanita ata langsung ke tempat pesta (tempat upacar perkawinan secara adat di lakukan). Upacara perkawinan seperti ini di kenal dengan istilah NANIALAP NI SANGGUL. Kemudian setelah pesta baru si wanita di bawa ke tempat kediaman keluarga si laki–laki. Dan pada pesta inilah di berikan JAMBAR adat bagi yang berhak menerimanya.
h. Setelah upacara perkawinan
Walaupun pesta upacara perkawinan selesai di lakukan, dalam masyarakat adat batak toba  bukan berarti sudah selesai proses–proses yang yang harus di laksanakan oleh kedua belah pihak di dalam rangka perkawinan mereka,ada acara–acara yang tertentu yang masih harus di laksanakan, dan tidak boleh di tinggalkan begitu saja.

i. Mebat atau Paulak Une
Mebat atau paulak une artinya adalah setelah kira–kira satu minggu, maka kedua pengantin dengan beberapa orang keluarganya datang kerumah orangtua si wanita. Sebelum mebat ini mak si wanita dengan suaminya belum boleh untuk bekunjung kerumah orang tua si wanita tersebut. Pada acara ini biasanya adalah untuk kesempatan bagi kedua orang tua untuk memberikan nasehat–nasehat kepada kedua suami–istri yang baru  tersebut.

Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).

Sada silompa gadong, dua sitiop puli,
Sada pe hami na mandok hata, Naung sude ma hami taruli.

Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
(Unang maharaphu tu dongan).

Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame
(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).

Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara
(Dame ma).

Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo
(Bertanggung-jawab).


Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *